Zakończyła się pierwsza edycja zajęć relaksacji i uważności dla dzieci w wieko od 7 do 12 lat. Bezpłatne warsztaty dedykowane młodym mieszkańcom gminy Kolbudy obejmowały naukę samokontroli, koncentracji czy radzenia sobie ze stresem i niwelowania napięcia emocjonalnego. Spotkania odbywały się przez miesiąc. Wzięło w nich udział 20 dzieci, którym towarzyszyli rodzice.

Spotkania dla najmłodszych odbywały się m.in. w formie bajkoterapii oraz muzykoterapii. Zajęcia prowadzone były w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku wraz z oddziałem Stowarzyszenia Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum.

Uczestnicy zwracali uwagę na doskonałą atmosferę i profesjonalizm kadry, co sprawiało, że dzieci z niecierpliwością oczekiwały kolejnych zajęć.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom ukończenia oraz mały upominek. Uśmiech nie schodził uczestnikom z ust do ostatniej minuty zajęć.

- Cieszymy się, że pierwsza edycja warsztatów relaksujących dla dzieci spotkała się z takim zainteresowaniem – informują organizatorzy. - Jest to bardzo motywujące dla tworzenia podobnych inicjatyw.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jednym z patronów przedsięwzięcia był Wójt Gminy Kolbudy.

Więcej o programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.