Aktywna Tablica

 

Gmina Kolbudy otrzymała dotację na zakup dwóch monitorów interaktywnych do szkoły Podstawowej w Pręgowie w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej  tj. TIK na zajęciach szkolnych.

Dotacja udzielona w ramach II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”

Termin realizacji do 31.12.2020 r.

Dotacja w kwocie 14 000,00 zł

Wkład własny w kwocie 3 500,00 zł 

Przypominamy, że w 2017 roku oraz 2019 roku  gmina otrzymała  wsparcie finansowe w ramach Edycji I  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.  Zakupionych zostało dziesięć  interaktywnych monitorów dotykowych.

W sprzęt zostały wyposażone następujące placówki oświatowe:

  • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  • Zespół Kształcenia w Wychowania w Bielkówku
  • Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim
  • Szkoła Podstawowa w Kowalach 
  • Szkoła Podstawowa filialna w Buszkowach

2017 – dotacja w kwocie 14 000,00 zł, wkład własny w kwocie – 3 900,00 zł

2019 – dotacja w kwocie 56 000,00 zł, wkład własny w kwocie 14 000,00 zł

Głównym celem Programu jest  umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.