Gmina Kolbudy dofinansuje w tym roku likwidację osiemnastu przestarzałych, opalanych węglem, miałem lub koksem pieców. Zostaną zastąpione bardziej przyjaznym środowisku źródłem ciepła. Łączny koszt wymiany pieców - w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017” - wyniesie w naszej gminie około 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy zapłacą tylko połowę tej kwoty.

Właśnie poznaliśmy nazwiska osiemnastu beneficjentów, którzy skorzystają w tym roku z dofinansowania wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne. Liczba ta jest znacznie wyższa niż w roku ubiegłym, kiedy warunki formalne określone w Regulaminie Konkursu spełniły tylko cztery wnioski.

- To bardzo dobra wiadomość – mówi wójt Leszek Grombala. – Wzrost liczby osób zainteresowanych wymianą źródeł ciepła może świadczyć o tym, że rośnie świadomość ekologiczna naszych mieszkańców. Podobną tendencję zaobserwowaliśmy niedawno podczas konkursu na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest. Chyba zaczęliśmy też dostrzegać, że finansowe wsparcie przyznawane w ramach podobnych przedsięwzięć stanowi realne i całkiem niemałe odciążenie domowego budżetu. Na wymianie pieca zyskują jednak nie tylko sami zainteresowani, ale również wszyscy mieszkańcy, którzy mogą oddychać czystszym powietrzem. Wierzę, że w kolejnych latach tendencja ta się utrzyma. W sezonie grzewczym straż gminna otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących czarnego, gryzącego dymu wydobywającego się z kominów. Powodem wcale nie są spalane w piecu śmieci, ale właśnie przestarzałe instalacje i kiepskiej jakości węgiel.

Dofinansowanie wymiany pieca, na które liczyć mogą mieszkańcy stanowi połowę wartości inwestycji. Mieszkaniec ponosi zaledwie połowę kosztów. Wynosząca do 50 procent dotacja finansowana jest z budżetu Gminy Kolbudy oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwalifikowalny koszt wszystkich osiemnastu inwestycji, które przeprowadzone zostaną na terenie naszej gminy wyniósł 289 794, 00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup oraz montaż kotłów opalanych gazem lub kotłów opalanych biomasą. Kwota dotacji z budżetu Gminu Kolbudy wyniesie 69 600, 00 zł, natomiast 69 530, 00 zł to środki WFOŚiGW.

- Wszyscy beneficjenci zapraszani będą do Urzędu Gminy Kolbudy w celu podpisania stosownych umów o przyznaniu dotacji – mówi Krzysztof Hypki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Po wykonaniu zadania, przedstawieniu dokumentów oraz otrzymaniu środków z WFOŚiGW Gmina Kolbudy przekaże mieszkańcom kwoty dotacji.

Szczegółowe informacje: tel. (58) 691-05-50 lub 691-05-73.