Już od kilku lat każdy z nas może przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - w tym również na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisując w odpowiednim miejscu zaznania PIT konkretną jednostkę OSP sprawiamy, że nasza darowizna trafi właśnie do niej.

 

Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia. W zeznaniu podatkowym - po dokonaniu wszystkich obliczeń - należy wypełnić "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP", który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać: Nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58), Numer KRS: 0000116212 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59) oraz Wnioskowaną kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% należnego podatku (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60)

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy) podając dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61), cel szczegółowy 1%: nazwę jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62). oraz zgodę na przekazanie OPP danych: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Dla poszczególnych OSP z terenu Gminy Kolbudy należy wpisać następujące dane:

  • OSP Lublewo, 83 - 050 Kolbudy, ul. Wybickiego 58a, woj. Pomorskie
  • OSP Kolbudy, 83 - 050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 2a woj. Pomorskie
  • OSP Pręgowo, 83 - 050 Kolbudy, ul. Strażacka 2 woj. Pomorskie