Gmina Kolbudy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2021-2030, która będzie wyznacznikiem głównych celów i kierunków rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości.

Jednym z etapów budowania Strategii są konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej Gminy. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy do wypełnienia ankietę dotyczącą oceny obecnej sytuacji Gminy oraz najważniejszych wyzwań rozwojowych na przyszłość.

Poniższa ankieta stanowi materiał, który posłuży do opracowania Strategii i będzie stanowił ważny głos i wkład mieszkańców w tworzenie przedmiotowego dokumentu. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane z niej dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety (czas wypełnienia max. 10 minut).

Termin wypełniania ankiet - 20 września 2020 r.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3O3KDoUDx5DWjibExmEU_bdYllX2v7bpovHn07FeCVOBhDw/viewform?usp=sf_link