Jest nieco lepiej, ale nadal musimy na siebie uważać stosując się do obostrzeń i zaleceń służb sanitarnych. W ostatnich dniach liczba mieszkańców Gminy Kolbudy, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 stopniowo maleje. W dniu 17 listopada służby sanitarne odnotowały u nas 117 takich przypadków. To istotna poprawa biorąc pod uwagę, że tydzień wcześniej liczba chorych mieszkańców przekraczała 170. W ostatnich dniach w Gminie Kolbudy ponad 300 osób pozostaje w kwarantannie domowej.

Jak co tydzień w Urzędzie Gminy Kolbudy zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który pod przewodnictwem wójta Andrzeja Chruścickiego omówił bieżącą sytuację epidemiczną. Nutę optymizmu wprowadzają statystyki dotyczące liczby osób aktywnie chorych w naszej gminie. Ta jest niższa od prezentowanych podczas ostatnich posiedzeń Zespołu.

- Zmniejszająca się liczba osób zakażonych w Gminie Kolbudy na pewno cieszy, jednak wskaźnik zakażeń „per capita” w powiecie gdańskim nadal przeraża – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Przeliczając liczbę osób aktywnie chorych na liczbę mieszkańców nasz powiat plasuje się niestety w ścisłej czołówce województwa. Cały czas musimy więc zachowywać daleko posuniętą ostrożność i stosować się do wszelkich zaleceń.

Zachorowania w urzędzie i szkołach

Informacje wyłaniające się ze zbiorczych statystyk potwierdził kierownik ośrodka zdrowia w Kolbudach lek. med. Tadeusz Wysocki, który poinformował, że w ostatnich dniach miejscową przychodnię odwiedza mniej pacjentów z objawami charakterystycznymi dla koronawirusa. Lekarze rodzinni wydają więc mniej skierowań na wykonanie testu.

- Mam nadzieję, że ten pozytywny trend wynika z faktu, że stosujemy się do wytycznych i bardziej na siebie uważamy – mówi Andrzej Chruścicki. – Chciałbym, aby kolejne spotkania naszego Zespołu przynosiły jeszcze bardziej optymistyczne informacje. Nadal jednak zachorowań jest bardzo dużo. Wirus występuje już wszędzie o czym przekonują się na własnej skórze także pracownicy urzędu. Dbajmy więc o siebie i nie bagatelizujmy objawów.

Jak wspomniał Wójt fala zachorowań dotknęła również naszych urzędników. Niektórzy wrócili już do pracy po przebytej chorobie, inni pozostają w izolacji lub kwarantannie. Część pracowników pracuje zdalnie lub w trybie zmianowym. Interesanci, których spraw nie da się załatwić za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty. Ta realizowana jest z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przypadki zakażenia COVID-19 notowane są również w placówkach oświatowych, choć te – przynajmniej do 29 listopada - prowadzą nauczanie zdalne. Chorują zarówno uczniowie, jak i personel szkoły. Na izolacji pozostaje aktualnie kilkanaście osób z czterech publicznych placówek oświatowych.

Kontrole straży i rozdawane maseczki

Zakażenia szczęśliwie omijają natomiast nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które pozostają w stałym kontakcie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach. Druhowie OSP są gotowi do pomocy w dystrybucji paczek żywnościowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

W spotkaniu GZZK uczestniczył również komendant Straży Gminnej w Kolbudach. Nasza jednostka w działaniach prewencyjnych w zakresie SARS-CoV-2 ściśle współpracuje z Policją. Wspólne patrole kontrolują przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Podczas przejazdów funkcjonariusze m.in. zwracają uwagę osobom, które nie przestrzegają obowiązku zasłaniania nosa i ust. Przy okazji strażnicy wręczają mieszkańcom maseczki ochronne. Sprawdzają też czy w punktach handlowych przestrzegane są regulacje prawne wprowadzone na czas epidemii.

- Widzę, że nasi mieszkańcy dosyć poważnie podeszli do problemu – mówił komendant Jarosław Kopczyński. – Więcej osób stosuje się do obowiązku zasłaniania nosa i twarzy. Rzadziej słyszymy też złośliwe komentarze czy słowa świadczące o bagatelizowaniu zagrożenia. Mieszkańcy chętnie przyjmują też rozdawane przez strażników maseczki ochronne.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Podczas spotkania sztabu, który od wielu miesięcy obraduje on-line, pojawiła się propozycja zorganizowania pomocy psychologicznej dla młodzieży szkolnej, która nie radzi sobie ze skutkami izolacji. O rozwiązaniach dotyczących udzielania wsparcia młodszym mieszkańcom poinformujemy wkrótce. Informacje te zostaną również przekazane młodzieży przez nauczycieli podczas prowadzonych zdalnie lekcji wychowawczych.

W trakcie posiedzenia Zespołu zwrócono ponadto uwagę, aby mieszkańcy, którzy w ostatnich latach rzadko korzystali z pomocy medyków i nie dokonali wyboru lekarza rodzinnego zrobili to teraz, choćby za pomocą platformy pacjent.gov.pl. Zdarza się bowiem, że po teleporadę zgłaszają się osoby, które dotąd nie dokonały wyboru lekarza.