Aż 46 uczniów z Gminy Kolbudy znalazło się na liście stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego. Uzdolniona młodzież przez rok otrzymywać będzie co miesiąc kwotę 250 złotych. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

W sumie na liście znalazło się 423 uczniów z całego Pomorza.

Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego ze szkół z Gminy Kolbudy

  • 22 uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  • 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalach
  • 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej CET w Kowalach
  • 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Pręgowie

- Serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom, ale również ich dumnym rodzicom i nauczycielom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Od wielu lat nasza młodzież stanowi liczną grupę na uroczystych galach, podczas których wręczane są wyróżnienia. Inne samorządy gratulują nam takich wyników. To dowód na to, że mamy zdolną młodzież, a nasze szkoły i ich personel wykonują dobrą pracę. Życzę naszym uczniom, aby mogli rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę i jak najszybciej wrócić do swoich kolegów, koleżanek i nauki w trybie stacjonarnym.

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego.

Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz imienna lista stypendystów. (kliknij)