Rozpoczęły się prace związane z wytyczaniem objazdu, który zostanie wdrożony na czas remontu mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Inwestor, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, przygotowuje tymczasową organizację ruchu, która umożliwi gruntowną przebudowę istniejącej, wysłużonej przeprawy na drodze powiatowej.

Wiadomo, że tymczasowy objazd dla pojazdów osobowych - od ulicy Przemysłowej do drogi wojewódzkiej 221 - wytyczony zostanie ulicami Mostową i Reknicką (wjazd w prawo za Pomkolem – jadąc od strony Łapina). Na odcinku, liczącym około 400 metrów, położona zostanie asfaltowa nakładka na ul. Mostowej i części ul. Reknickiej. Wzmocniona ma zostać również kładka na ulicy Mostowej.

- Prace związane z budową mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku i jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjać, to potrwają do końca maja 2021 roku – mówi wicestarosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichon.

Swój wkład finansowy w realizację inwestycji na drodze powiatowej wnosi również Gmina Kolbudy.

- Zmiana organizacji ruchu na czas prac modernizacyjnych jest niezbędna – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Most musi być na czas prowadzonych prac całkowicie wyłączony z użytkowania. Możliwości wytyczenia objazdów są ograniczone. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą i dołożymy starań, aby całe przedsięwzięcie udało się zrealizować w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców Kolbud oraz kierowców korzystających z ulicy Przemysłowej. Mam świadomość, że w tej części Kolbud mieści się wiele zakładów pracy, w tym nasza spółka GZUK, a przede wszystkim remiza OSP Kolbudy.

Inwestor realizuje prace związane z przygotowaniem szczegółowej organizacji ruchu na czas remontu mostu, która uwzględniać będzie również auta ciężarowe oraz pojazdy komunikacji zbiorowej. Informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.

Zgodnie z projektem szerokość jezdni na zmodernizowanym, żelbetowym moście wynosić będzie 7 metrów, a jego długość 27 metrów. Powstanie też chodnik o szerokości 2 metrów. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 125 m drogi.