Przez kilka ostatnich miesięcy ankieterzy firmy GlobalEco prowadzili na terenie naszej gminy inwentaryzację źródeł ciepła. Do przeprowadzenia takiego spisu samorządy zostały zobligowane uchwałami antysmogowymi opracowanymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Celem przyjętych regulacji jest stopniowe eliminowanie przestarzałych urządzeń grzewczych i przechodzenie do pozyskiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych, takich jak: instalacja centralnego ogrzewania, OZE, gaz, lekki olej opałowy, prąd.

Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła. Ograniczenie zanieczyszczenia poprzez identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych leży w naszym wspólnym interesie.

Wszystkich, którzy nie mieli okazji spotkać się z ankieterami zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza, który będzie aktywny do 28 czerwca br.

ELEKTRONICZNA ANKIETA (kliknij) 

Jak słyszymy od pracowników Wydziału dzięki precyzyjnym danym pozyskanym na podstawie ankiet łatwiej będzie np. sięgać po zewnętrzne źródła finansowania dedykowane poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła.