Od nowego roku szkolnego 2022/2023 uczniowie klas VII i VIII szkół Gminy Kolbudy uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich. W placówkach w Kolbudach, Kowalach, Pręgowie i Bielkówku odbywać się będą ciekawe spotkania, lekcje tematyczne, a nawet symulacje rozpraw sądowych. To popularny sposób na szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa i podnoszenie świadomości prawnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Dyrektorzy gminnych szkół złożyli właśnie podpisy pod porozumieniem zawartym z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku. Od września z Programemu „Adwokat przydaje się w życiu” skorzysta nasza młodzież.

- Gmina Kolbudy przystępuje do projektu, który cieszy się dużym zainteresowaniem szkół – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To sztandarowy projekt edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej, który funkcjonuje od 2014 roku. Jego głównym założeniem jest upowszechnianie szeroko pojętej edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży. Co ważne sposób przekazywania wiedzy przez specjalistów w dziedzinie prawa dostosowany jest do wieku słuchaczy. Zajęcia odbywają się często w formie zabawy. W programie wzięło dotąd udział kilkadziesiąt szkół z Trójmiasta i okolic. Rzadko zdarza się, aby w w projekcie uczestniczyło jednorazowo kilka szkół z jednej gminy. Nam się to udało.

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej korzystać musimy z pomocy prawnej. Każdy z nas zawiera rozmaite umowy z różnymi podmiotami. Nabywamy produkty i usługi, które nie zawsze spełniają nasze oczekiwania, a sprzedający nie poczuwa się do winy – to tylko pierwsze z brzegu, najbardziej błahe sytuacje, które sprawią, że możemy potrzebować fachowego wsparcia prawnika czy adwokata. Warto więc wiedzieć jak funkcjonuje system prawny i gdzie szukać pomocy.

- Uczniowie nie tylko pogłębią swoją wiedzę na temat przysługujących im praw i możliwości sięgnięcia po pomoc specjalistów – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. -  Poznają też podstawowe zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz roli adwokata w systemie prawnym. Być może organizowane w szkołach zajęcia przybliżające młodzieży specyfikę zawodu adwokata pomogą niektórym słuchaczom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Pomorska Izba Adwokacka zobowiązuje się do przeprowadzenia w każdej ze szkół zajęć w wymiarze czterech godzin lekcyjnych w roku szkolnym. W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyć będą wykwalifikowani szkoleniowcy, którzy prowadzą warsztaty w sposób ciekawy i przystępny dla nastolatków.

Zarówno przedstawiciele samorządu, jak i dyrektorzy gminnych szkół nie mają wątpliwości, że program spotka się z zainteresowaniem naszych uczniów.

– Cieszę się, że wezmą w nim udział nasze wszystkie ośmioklasowe placówki – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. - W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować pani wicemarszałek województwa pomorskiego, adwokat Agnieszce Kapała – Sokalskiej, która jest jednym z koordynatorów tego popularnego i rekomendowanego przez Naczelną Radę Adwokacką projektu.