Stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022 zostały przyznane. Otrzymywać je będzie 91 uczniów. W tym roku do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęły 133 wnioski, z czego 27 nie spełniało wymogów formalnych.

Zgodnie z ustalonymi progami punktowymi, przyznanych zostało 91 stypendiów dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy, w tym:

  • 5 stypendiów w wysokości 200,00 zł miesięcznie i 8 stypendiów jednorazowych w wysokości 2 000,00 zł,
  • 13 stypendiów w wysokości 150,00 zł miesięcznie i 11 stypendiów jednorazowych w wysokości 1 500,00 zł,
  • 38 stypendiów w wysokości 100,00 zł miesięcznie i 16 stypendiów jednorazowych w wysokości 1 000,00 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy znaleźli się w gronie Stypendystów Wójta Gminy Kolbudy.

Młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom aktywnie wspierającym swoich wychowanków w rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu wiedzy, życzymy, aby rozpoczynający się niebawem rok szkolny obfitował w sukcesy na polu edukacyjnym i dostarczał dużo radości i satysfakcji.

Przypomnijmy, że stypendia Wójta Gminy Kolbudy przyznawane są uczniom (począwszy od klasy IV) oraz absolwentom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół średnich, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określone są w Uchwale Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVIII/317/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów.