REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godz. 8:00 rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zgłoszenie przez rodziców kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie elektronicznie w terminie od 1 lutego do 10 lutego 2023 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

01 lutego 2023 r.                godz. 8:00

10 lutego 2023 r. godz. 12:00

2.

Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

20 lutego 2023 r.                godz. 8:00

06 marca 2023 r. 
godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 marca 2023 r. godz. 12:00

4.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez rodzica (placówka zakwalifikowania)

16 marca 2023 r.
godz. 12:01

24 marca 2023 r.
godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

31 marca 2023 r. godz. 12:00

 Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

24 kwietnia 2023 r.
godz. 8:00

08 maja 2023 r.
godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 maja 2023 r. godz. 12:00

3.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez rodzica (placówka zakwalifikowania)

18 maja 2023 r.
godz. 12:01

26 maja 2023 r.
godz. 16:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 czerwca 2023 r. godz. 12:00

 

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Sieć publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

 • Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy
 • Przedszkole w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 83-050 Lublewo Gdańskie
 • Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11; 83-050 Bielkówko
 • Przedszkole w Kowalach, pl. Świętej Kingi 1, 80-180 Kowale ( z dodatkową lokalizacją przy ulicy Apollina 1/31)

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

 • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo
 • Przedszkole Rozgwiazda, ul. Skromna 2, 80-180 Kowale

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33; 83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul.  Leśna Góra 7;83-050 Buszkowy,
 • Szkoła Podstawowa im. Orderu Kawalerów Uśmiechu w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3;83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 3-050 Lublewo Gdańskie
 • Szkoła Podstawowej im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko.

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 10 stycznia 2023 r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy

UCHWAŁA NR LIV/435/22 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA Nr XIX/159/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 lutego2020 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy


 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgłaszanie dziecka z obwodu oraz rekrutacja do klasy pierwszej od 2023 roku odbywa się elektronicznie, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
 • dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w danej szkole zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole i dzieci spoza obwodu, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

3 kwietnia 2023 r.
godz. 8:00

14 kwietnia 2023 r.
godz. 12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

17 kwietnia 2023 r. 
godz. 8:00

28 kwietnia 2023 r.
godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

09 maja 2023 r. godz. 12:00

4.

Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata o wyborze szkoły

09 maja 2023 r.
godz. 12:01

19 maja 2023 r.
godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 maja 2023 r. godz. 12:00

Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

1 czerwca 2023 r.
godz. 8:00

07 czerwca 2023 r.
godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 czerwca 2023 r. godz. 12:00

3.

Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata o wyborze szkoły

16 czerwca 2023 r. 
godz. 12:01

23 czerwca 2023 r.
godz. 16:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 czerwca 2023 r. godz. 12:00

UCHWAŁA Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. 


SIEĆ SZKÓŁ

Nazwa szkoły

Obwód szkoły
(dla dzieci zamieszkałych w Gminie Kolbudy)

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach z siedzibą w Kolbudach,

ul. Wybickiego 33, tel.: 58 326-41-10

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego – Filia w Buszkowach, ul. Leśna Góra 7

tel.  58 682-73-40

Sołectwa: Babidół-Nowiny, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Łapino, Bąkowo (klasy IV-VIII), Bielkowo (klasy IV-VIII), Lublewo Gdańskie (klasy IV-VIII)

Szkoła Podstawowa im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku z siedzibą w Bielkówku,

ul. Gregorkiewicza 11, tel. 58 682-73-58

Sołectwo Bielkówko

Szkoła Podstawowa w Lublewie Gd. z siedzibą w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5, tel: 58  682-72-76

Sołectwa: Bąkowo, Bielkowo, Lublewo Gdańskie

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie z siedzibą w Pręgowie,

ul. Bukowskiego 3 tel. 58  682-72-16

Sołectwa: Lisewiec, Ostróżki, Pręgowo

Szkoła Podstawowa w Kowalach z siedzibą w Kowalach, ul. Apollina 7,

tel. 58 326 44 00, 577-376-581

Sołectwa: Kowale i Otomin