Prawdopodobnie nigdy w swojej - liczącej siedem wieków - historii Pręgowo nie gościło jednocześnie tak wielu Sołtysów. W obchodzonym 11 marca Dniu Sołtysa do naszej gminy zaproszono wszystkich, którzy pełnią tę funkcję w miejscowościach Powiatu Gdańskiego. Powodem wizyty tak wielu wyjątkowych gości było nie tylko wspomniane święto, ale również Jubileusz 700-lecia, jaki w tym roku obchodzi Pręgowo. O randze wydarzenia świadczy fakt, że wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, parlamentu, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także licznie przybyli samorządowcy z okolicznych gmin i władz powiatu ze starostą Marianem Cichonem.

Zorganizowane w Szkole Podstawowej w Pręgowie spotkanie stanowiło okazję do złożenia życzeń i podziękowań Sołtysom. Padło wiele słów o tym, jak wielkim wsparciem dla władz samorządowych są jednostki pomocnicze gminy. To właśnie do nich, często w pierwszej kolejności, zgłaszają się mieszkańcy wsi szukający pomocy i wsparcia. Sołtysi i członkowie rad sołeckich chętnie angażują się też w gminne inicjatywy, stanowiąc nieocenione wsparcie dla administracji samorządowej w organizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności.

Rolę gospodarza podczas uroczystości pełnili wójt Andrzej Chruścicki oraz członkowie Komitetu Obchodów Jubileuszu 700-lecia Pręgowa, któremu przewodniczy Sołtys Pręgowa Marcin Dawidowski.

Samorządowcy i zaproszeni goście przygotowali liczne niespodzianki dla sołeckich społeczników, którzy 11 marca obchodzą swoje święto. 

Były m.in. nagrody dla osób najdłużej sprawujących funkcję Sołtysa. Tu na wysokiej pozycji uplasował się nasz reprezentant Lech Mikla, sołtys Jankowa Gdańskiego, który pełni nieprzerwanie swoją funkcję od 1989 roku. Nagrodę odebrała również sołtys Lublewa Gdańskiego Dorota Repeć. 

Wyróżniono też tych, którzy urodzili się najwcześniej oraz tych, którzy pracują na rzecz największych sołectw. W tej kategorii w powiatowej czołówce uplasowały się Kowale, reprezentowane przez sołtys Kowal Justynę Połomską. Doceniono również wkład w pracę i zaangażowanie Renaty Sałek z Lisewca.

Mówiono wiele o bogatej historii obchodzącego okazały jubileusz Pręgowa i datowanego na pierwszą połowę XIV wieku kościoła. Zwiedzanie naszej architektonicznej perełki, i zarazem największej atrakcji turystycznej gminy, stanowiło jeden z punktów uroczystości.

Zaproszeni goście wysłuchali również informacji o Sołtysach, którzy w przeszłości pełnili tę zaszczytną funkcję rozwiązując problemy mieszkańców, realizując inicjatywy służące budowie lokalnej wspólnoty czy podejmując działania służące rozwojowi Pręgowa.

Minutą ciszy uczczono pamięć Sołtysów, którzy odeszli już z tego świata. W tym Witalisa Lipińskiego, który przez 43 lata, do 1994 roku nieprzerwanie sprawował funkcję Sołtysa Pręgowa oraz jego następcy Jana Skierki. Rodziny obu panów obecne były na uroczystości.

W Pręgowie zaproszeni goście rozmawiali też o sprawach bieżących. Poruszono kwestie dotyczące regulacji prawnych, w ramach których funkcjonują jednostki pomocnicze gminy. Sołtysi dzielili się również swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, dzięki którym udaje im się przezwyciężać napotykanie w codziennej działalności problemy.

Jednym z punktów spotkania w Pręgowie były też środki zewnętrzne na rzecz rozwoju sołectw. Zanim rozpoczął się panel dyskusyjny doszło do ważnego dla mieszkańców Pręgowa wydarzenia. Wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację ul. Kościelnej w Pręgowie.

Uroczystość stanowiła też okazję do wręczenia nagród laureatom konkursu na logotyp towarzyszący obchodom Jubileuszu 700-lecia Pręgowa. Przypomnijmy, że autorem zwycięskiego projektu jest Bruno Lezner. 

Na zakończenie goście obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie. Ostatnim punktem spotkania była wizyta na cmentarzu parafialnym, gdzie goście i przedstawiciele gminnego samorządu złożyli kwiaty na grobach nieżyjących już Sołtysów Pręgowa. 

W uroczystości udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda i Senator Ryszard Świlski. Swoich przedstawicieli oddelegowali też Posłowie Magdalena Sroka i Kazimierz Smoliński.