W publicznych przedszkolach Gminy Kolbudy nie zabraknie miejsca dla żadnego - zgłoszonego w ramach tegorocznej rekrutacji – młodego mieszkańca naszej gminy. To niecodzienna sytuacja o jakiej pomarzyć dziś może większość samorządów. Jak słyszymy w Referacie Oświaty tak dobry wynik udało się uzyskać dzięki otwartemu we wrześniu br. przedszkolu „Rozgwiazda” w Kowalach. Dzięki nowej placówce liczba przedszkolnych miejsc w gminie zwiększyła się 200. Do niedawna właśnie w tej najliczniej zaludnionej miejscowości gminy występował największy problem z zapewnieniem miejsc w publicznych placówkach oświatowych.

W tym roku aż 289 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy zostało przyjętych do placówek wybranych przez rodziców we wniosku rekrutacyjnym. Zaledwie w 15 przypadkach konieczne było wskazanie innego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w przypadku nieprzyjęcia dziecka w wyniku rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wójt jest zobowiązany pisemnie wskazać inne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć dziecko – wyjaśnia Referat Oświaty Urzędu Gminy Kolbudy. – Biorąc pod uwagę minione lata, liczba 15 dzieci, którym musieliśmy wskazać inną od wybranej we wniosku placówkę, jest naprawdę dobrym wynikiem.

Jak podkreśla wójt Andrzej Chruścicki w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki utworzeniu Przedszkola w Kowalach z miejscami dla 149 dzieci oraz przedszkola „Rozgwiazda” w Kowalach dla 200 dzieci, możemy zapewnić opiekę znacznie większej niż dotychczas liczbie młodych mieszkańców.

Podczas tegorocznej rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wpłynęło łącznie 351 wniosków. Rodzice, którzy podczas naboru spotkali się z odmową przyjęcia dziecka do naszych placówek to mieszkańcy innych gmin. Jednak również oni mają jeszcze szansę posłać swoje pociechy do publicznych przedszkoli i oddziałów w Gminie Kolbudy. W dniu 24 kwietnia, o godzinie 8.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która również zostanie przeprowadzona za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl/ 

Do rekrutacji uzupełniającej zostanie wystawionych łącznie 22 miejsc, w tym:

  • Przedszkole w Kowalach – 1 miejsce dla grupy dzieci 6-letnich;
  • Przedszkole w Bielkówku – 1 miejsce dla dzieci 3-4 letnich;
  • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie – 1 miejsce dla grupy dzieci 3 - 4 letnich;
  • oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Buszkowach – 3 miejsca dla grupy dzieci 3 - 4 letnich;
  • oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kolbudach – 5 miejsc w grupie dzieci 6-letnich;
  • Publiczne Przedszkole „Rozgwiazda” w Kowalach – 11 miejsc w grupie dzieci 5 – 6 letnich. 

Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolbudy dysponują w sumie 863 miejscami wychowania przedszkolnego.