Szacuje się, że co najmniej 48 proc. ludności Pomorza narażone jest na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem szkodliwych związków powstających w wyniku spalania paliw stałych w domowych instalacjach cieplnych. W wielu miejscach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego. Również w Gminie Kolbudy w sezonie grzewczym mieszkańcy niejednokrotnie skarżą się na dym wydobywający się z kominów.

Samorząd województwa pomorskiego podjął działania mające na celu wyeliminowanie przestarzałych urządzeń grzewczych i przejście do pozyskiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych, takich jak instalacja centralnego ogrzewania, OZE, gaz, lekki olej opałowy, prąd. Aktem regulującym te zagadnienia są tzw. uchwały antysmogowe przyjęte przez sejmik województwa pomorskiego. Zawierają one konkretne wymagania techniczne dla instalacji grzewczych. Określają też, jaki opał można stosować, a opalanie jakim rodzajem paliwa jest zabronione.

Wychodząc naprzeciw nieuniknionym zmianom, ale przede wszystkim w trosce o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców Gminy Kolbudy nasz samorząd przystępuje do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Ta zostanie przeprowadzona przez firmę Globaleco Projekt  2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

- Uchwały antysmogowe podjęte przez władze województwa obligują nas do podjęcia konkretnych działań zmierzających do stopniowego ograniczania liczby przestarzałych instalacji grzewczych na terenie gminy – mówi Justyna Kaszkiel, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG Kolbudy. – Żeby móc podejmować konkretne decyzje i nakreślić plan działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w naszej gminie, musimy stworzyć dokładną bazę danych z informacjami o źródłach ciepła stosowanych na naszym terenie. Pomoże nam w tym wyspecjalizowana firma, której ankieterzy na przełomie lutego i marca odwiedzać będą naszych mieszkańców. Od udzielonych im informacji zależeć będą nasze dalsze działania.

Jak słyszymy od pracowników Wydziału dzięki precyzyjnym danym pozyskanym na podstawie ankiet łatwiej będzie np. sięgać po zewnętrzne źródła finansowania dedykowane poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła.

Zanim do drzwi mieszkańców Gminy Kolbudy zapukają ankieterzy firma, z którą Gmina Kolbudy zawarła umowę, przeprowadzi kampanię informacyjną na temat celu realizowanego spisu.

Jak informuje Straż Gminna w Kolbudach nasi mundurowi otrzymują wiele zgłoszeń dotyczących zanieczyszczania powietrza przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Zgłaszający sugerują często, że pod wskazanym adresem w piecach instalacji grzewczych spalane są śmieci. Po przeprowadzeniu kontroli niejednokrotnie okazuje się, że czarny dym z komina jest efektem spalania niskiej jakości węgla spalanego w wysłużonej, często mocno zanieczyszczonej instalacji.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH