W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku podpisano kolejną umowę na dofinansowanie realizacji dróg lokalnych w Gminie Kolbudy. Wniosek, który objęty zostanie finansowym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje budowę ulic: Grzybowej, Pieczarkowej i Rydzowej w Pręgowie oraz ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim. Łączna wartość inwestycji wynosi 4 049 349 zł.

Podpisy na umowie złożyli wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

- Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu będziemy mogli realizować kolejne inwestycje drogowe w naszej gminie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zarówno mieszkańcy ulicy Polnej w Lublewie, jak i mieszkańcy Pręgowa z utęsknieniem czekali na budowę tych dróg. Pierwotnie projekt znalazł się na liście rezerwowej. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym poczynionym przez samorządy udało się uzyskać finansowe wsparcie dla naszych czterech zadań.

Wszystkie trzy drogi w Pręgowie  pokryte zostaną nawierzchnią z kostki betonowej. Ulice te zostaną zespolone w jeden odcinek o łącznej długości ponad 620 metrów. W ramach zadania wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz pobocza gruntowe. Teren posiada oświetlenie, które zostanie zachowane.

Ulica Polna w Lublewie Gdańskim, na długości blisko 600 metrów, pokryta zostanie nawierzchnią z kostki betonowej. Jej szerokość wyniesie 4,5 metra. Wzdłuż drogi wykonany zostanie również chodnik o szerokości od 1,5 do 2,7 m. W projekcie ujęto ponadto sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają zostać wykonane trzy wyniesione skrzyżowania.

- Mam nadzieję, że do końca bieżącego roku uda się nam w drodze przetargów wyłonić firmy, które zrealizują inwestycje w Pręgowie i Lublewie Gdańskim – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Jeżeli pogoda pozwoli, to jeszcze pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, chcielibyśmy przystąpić do prac budowlanych.