Rok 2022 w Gminie Kolbudy obfitował w szereg ciekawych wydarzeń i ważnych społecznie przedsięwzięć oraz inwestycji.

W tym właśnie roku próg Aqua Centrum Kolbudy, czyli wyczekiwanego od ponad trzech dekad basenu, przekroczyli pierwsi użytkownicy. Byli nimi uczniowie gminnych szkół uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się zrealizować kilka przedsięwzięć drogowych, o które mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Gruntowną modernizację przeszedł budynek Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, który zyskał dodatkowe sale dydaktyczne i nowoczesną halę sportową. W Kowalach powstało natomiast nowe, publiczne przedszkole z miejscami dla 200 dzieci. Istotnemu „liftingowi” poddawano też miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. W sołectwie Buszkowy realizowano natomiast budowę obiektu komunalnego, w którym zamieszka dziesięć rodzin.

Gmina przygotowała szereg wydarzeń sportowo-kulturalnych, w których udział wzięło wielu mieszkańców i gości. Nie stroniliśmy od tematów trudnych, choć niezwykle ważnych społecznie. Organizowaliśmy m.in. konferencje poświęcone autyzmowi czy problemom psychicznym nastolatków. Nasz samorząd, jako jeden z zaledwie dwudziestu w kraju, został też wytypowany do pilotażowego wdrażania programu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Urząd Gminy Kolbudy angażował się w wiele projektów służących pomocy Ukrainie. Organizowaliśmy pomoc rzeczową, psychologiczną i miejsca noclegowe dla osób uciekających z ogarniętego wojną kraju. W wakacje gościliśmy natomiast dzieci z partnerskiego Jaworowa, w pobliżu którego w ostatnich miesiącach również spadały rosyjskie rakiety.

Działania podejmowane w minionym roku przez samorząd zostały dostrzeżone m.in. przez niezależne instytucje, a gmina otrzymała prestiżowe wyróżnienia. Doceniono nas w plebiscycie „Gmina Dobra do Życia”, „Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego” czy w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki „Senior w Ruchu” oceniającego inicjatywy dedykowane starszym mieszkańcom.

Ponieważ grudzień jest miesiącem podsumowań pozwoliliśmy sobie na krótkie, fotograficzne  przypomnienie najważniejszych – w naszej ocenie - wydarzeń 2022 roku.