Sześć projektów zostało zakwalifikowanych do realizacji w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadania te zostaną wykonane ze środków budżetu Gminy Kolbudy. Najwięcej głosów oddano na projekty z Jankowa Gdańskiego, Bąkowa, Kowali oraz Pręgowa. Do realizacji zakwalifikowały się ponadto inwestycje w Lublewie Gdańskim oraz wsi Babidół.

  • zagospodarowanie działki gminnej nr 7/2 w Jankowie Gdańskim (czyli zagospodarowanie terenu w okolicach stawku przy pętli),
  • tor do jazdy na rolkach w Bąkowie,
  • mini skatepark w Kowalach,
  • oświetlenie ostatniego ciemnego odcinka drogi z Pręgowa do Bielkówka,
  • plac zabaw dla każdego w Lublewie Gdańskim,
  • rewitalizacja fragmentu ul. Leśny Zakątek w Babidole.

Głosowanie na 17 projektów zakwalifikowanych do fazy finałowej pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego trwało od 8 do 22 września br. Wzięło w nim udział 1594 mieszkańców. Każdy mógł wskazać maksymalnie trzy zadania z listy. Na projekty głosowano przede wszystkim w formie elektronicznej. Jedynie 38 głosów oddano w tradycyjnej, papierowej formie.

- Jak na pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Gminie Kolbudy poszło nam całkiem sprawnie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W przyszłym roku zrealizujemy sześć zgłoszonych przez mieszkańców projektów. W większości są to inwestycje, które służyć będą ogółowi mieszkańców, a nie tylko społeczności danej wsi. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a przede wszystkim tym, którzy zaangażowali się w opracowanie zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego projektów oraz w ich późniejszą promocję. Wiem, że mieszkańcy aktywnie zabiegali o każdy głos i namawiali sąsiadów do głosowania niemal do ostatniej chwili. Gratuluję tym, których projekty uzyskały najwięcej głosów. Już dziś zachęcam wszystkich, których propozycje nie uzyskały tym razem wystarczającej liczby głosów - oraz autorów nowych projektów - do przygotowywania wniosków do II edycji Budżetu Obywatelskiego, które będzie można zgłaszać w przyszłym roku.