Straż Gminna Kolbudy
Polna 55
83-050 Kolbudy 

Tel. (58) 691-05-20, wewnętrzny 8

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komendant Straży 

Jarosław Kopczyński

 

Do Straży Gminnej należy realizacja zadań określonych w ustawie o Strażach Gminnych, w tym m.in.:

 • wykonywanie codziennych planowych patroli, obchodów i objazdów gminy w zakresie przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom
  i patologii społecznej,
 • rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń wywierających negatywny wpływ na stan porządku publicznego,
 • dokonywanie systematycznych kontroli ulic, placów, parków, budynków mieszkalnych, gospodarczych, lokali użytkowych, otoczenia zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i posesji prywatnych w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetyki,
 • sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzonych w toku lustracji gminy zaniedbań lub przypadków wymagających niezwłocznej interwencji, a w szczególności różnego typu awarii,
 • niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska o każdym stwierdzonym przypadku zakłócenia równowagi lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad pracą przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek, właścicieli i administratorów nieruchomości oraz dozorców w przedmiocie usuwania śniegu
  z chodników i jezdni oraz przeciwdziałania gołoledzi,
 • współpraca z Policją, Strażą Leśną, Strażą Rybacką, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ładu i porządku publicznego, oraz w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych,
 • współdziałanie z organami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
 • kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno- remontowych,
 • nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego, za wykroczenia w ramach upoważnień przewidzianych prawem, a w szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości gminach, o ochronie środowiska itp.,
 • przygotowywanie i składanie wniosków do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenia, 
 • wykonywanie czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego,
 • zabezpieczanie imprez odbywających się na terenie gminy,
 • kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska,
 • kontrola mieszkańców gminy w zakresie obowiązkowego szczepienia psów,
 • współuczestniczenie w realizacji zadaniach związanych z odłowem bezpańskich zwierząt,
 • organizowanie i współudział w działaniach edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości oraz innych działaniach o charakterze profilaktycznym,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w Ustawie o Strażach Gminnych i innych aktach prawnych.

 

Publikacje na temat Straży Gminnej w Kolbudach:

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2646-uczniowie-podstawowek-w-miasteczku-ruchu-drogowego

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2575-straz-gminna-i-gops-odwiedzaja-miejsca-w-ktorych-przebywaja-bezdomni

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2563-parking-przed-urzedem-tylko-dla-interesantow

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2478-ja-straznik-mundurowi-rozdaja-studenckie-indeksy

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2433-bezpieczenstwo-w-gminie-straz-gminna-i-policja-zaciesniaja-wspolprace

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2411-straznicy-gminni-na-przejsciach-bezpieczna-droga-do-szkoly

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2331-pocisk-z-ii-wojny-swiatowej-znaleziony-w-buszkowach

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2285-do-sadu-kierowane-sa-pierwsze-wnioski-o-ukaranie-smieciarzy

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2195-smieci-psy-i-niewybuch-czyli-drugi-miesiac-strazy-gminnej-kolbudy

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2117-straz-gminna-na-sesji-rady-uroczyste-wreczenie-legitymacji

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/2098-nigdy-nie-bylem-szefem-zza-biurka-lubie-kiedy-cos-sie-dzieje