Trwa montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego między Kolbudami a Bąkowem. W ramach umowy zawartej przez Gminę Kolbudy ze spółką Energa Oświetlenie, na wspomnianym odcinku, zamontowanych zostanie łącznie 155 lamp, które doświetlą ścieżkę oraz poszczególne odcinki drogi wojewódzkiej 221. Oświetlenie dedykowanie pojawi się również na przejściach dla pieszych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo.

Zastanawialiście się do jakiego pojemnika na odpady wrzucić np. stary bandaż, bombkę choinkową, pluszową zabawkę czy czekoladę bez opakowania? Jeżeli przy którymś ze wskazanych odpadów mieliście wątpliwości, to pomoże je rozwiać… słownik segregacji jaki już wkrótce trafi do mieszkańców w formie kolorowej książeczki wydrukowanej na ekologicznym papierze.

Drogi mieszkańcu Gminy Kolbudy jeżeli chcesz, aby Twoja okolica zmieniała się na lepsze wskaż w deklaracji PIT swoje aktualne miejsce zamieszkania oraz właściwy urząd skarbowy.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kolbudy od 8.02.2021 r. do 15.06.2021 r. odwiedzać Państwa będą ankieterzy firmy GlobalECO. Przeprowadzą oni krótką ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku. Spis będzie się odbywać 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 21:00. Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienie Wójta.

W związku z inwentaryzacją źródeł ciepła na terenie Gminy Kolbudy, Wójt oraz Grupa GlobalECO serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w formie online dotyczące:

W związku z koniecznością usunięcia awarii informujemy o planowanym, częściowym  zamknięciu drogi ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim, na odcinku od ul. Tulipanowej do Hiacyntowej w dniach:

Ważna informacja dla osób składających elektronicznie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres świadczeniowy.

Budowa ronda w Pręgowie, długo oczekiwany chodnik na odcinku Kolbudy-Pręgowo, doświetlenie przejść dla pieszych w Bielkowie i Pręgowie, a także wykonanie dokumentacji projektowej dla chodnika między Bielkówkiem a Goszynem – to inwestycje, które Gmina Kolbudy zamierza realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

W ostatnich dniach w Gminie Kolbudy systematycznie wzrasta liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Według danych na dzień 2 marca br. na naszym terenie w izolacji pozostawało 125 osób, a 489 objętych było kwarantanną. Sytuacja epidemiczna pogarsza się również w placówkach oświatowych oraz Urzędzie Gminy Kolbudy. W środę 3 marca, jak co tydzień - w trybie online – zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu, tym razem w trybie pracy zdalnej, przewodniczył wójt Andrzej Chruścicki, który od 3 marca sam przebywa na izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu.

Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał porozumienie, którego efektem będzie przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II. To kolejny ważny krok w staraniach o powrót naszej gminy na kolejową mapę Polski.

fot. pixabay.com

Od 3 lutego br. rusza gminny program „Zielone Kolbudy”, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków, które opublikowaliśmy w naszym serwisie, w mediach społecznościowych pojawiły się ogłoszenia firm oferujących pośrednictwo w pozyskaniu środków oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

W związku z przebudową mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach konieczne jest wprowadzenie zmian w komunikacji publicznej na odcinku Kolbudy - Łapino. Z wytyczonego ulicami Mostową i Reknicką objazdu, ze względu na uwarunkowania techniczne alternatywnej trasy, nie będą mogły korzystać autobusy.

Dla wielu seniorów, szczególnie najstarszych i z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, czas pandemii COVID19 jest szczególnie trudny: izolacja, rzadkie kontakty z rodziną oraz przyjaciółmi, narastająca obawa o własne zdrowie i życie. Bezcenne jest każde wsparcie: dobre słowo przez telefon, sąsiedzka pomoc w zrobieniu zakupów, a nawet uśmiech i pomachanie przez okno na powitanie! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy do zwiększonej czujności i wrażliwości na potrzeby sąsiadów w starszym wieku. Czasem naprawdę niewiele trzeba, aby sprawić że dzień będzie piękniejszy!

fot. pixabay.com

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy, działka nr 1022/25 obręb Lublewo Gdańskie, Gmina Kolbudy.

fot. pixabay.com

Szacuje się, że co najmniej 48 proc. ludności Pomorza narażone jest na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem szkodliwych związków powstających w wyniku spalania paliw stałych w domowych instalacjach cieplnych. W wielu miejscach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego. Również w Gminie Kolbudy w sezonie grzewczym mieszkańcy niejednokrotnie skarżą się na dym wydobywający się z kominów.

fot. pixabay.com

W poniedziałek 8 marca 2021 r. o godz. 9:00 rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

Na godzinę 11.00 w poniedziałek 25 stycznia br. planowane jest całkowite zamknięcie mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Od tego momentu otwarty zostanie objazd dla samochodów osobowych, który wytyczono ulicami Mostową i Reknicką. Alternatywna trasa połączy ulicę Przemysłową z drogą wojewódzką 221. Powodem zamknięcia mostu jest jego gruntowna modernizacja. Inwestor - Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim - szacuje, że prace potrwają do połowy roku.

Wójt Gminy Kolbudy - Gminny Komisarz Spisowy w Kolbudach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Podczas sesji Rady Gminy Kolbudy w dniu 26 stycznia br. Wiesław Rusiecki poinformował, że rezygnuje z dalszego sprawowania funkcji radnego. Swoją decyzję motywuje stanem zdrowia oraz postępowaniem, które w jego sprawie toczy się aktualnie przed wymiarem sprawiedliwości i nie ma związku z pełnieniem funkcji w Radzie Gminy Kolbudy.

fot. pixabay.com

Prezentujemy rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Gdańskiego w roku 2021. Wskazane w wykazie punkty pełnią dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Powiatu Gdańskiego.

Strona 3 z 29