Czym jest Karta Dużej Rodziny?

W Gminie Kolbudy mieszka ponad 300 rodzin wielodzietnych. Większość posiada już Kartę Dużej Rodziny. To system zniżek i dodatkowych uprawnień, dla rodzin mających przynajmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie. W Kolbudach zajmuje się tym Referat Programów Rozwojowych i Strategii Urzędu Gminy Kolbudy, telefon (58) 691 – 05 – 50. Wniosek w imieniu rodziny złożyć może jej każdy pełnoletni członek. Karta wydawana jest imiennie na każdego z członków rodziny.

Szczegółowe informacje, wzory wniosku oraz wymagane dokumenty: https://www.kolbudy.pl/urzad/wnioski-i-formularze/388-sprawy-obywatelskie

O co chodzi w Programie „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny”

W Gminie Kolbudy funkcjonuje samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, zwany „Kolbudzką Kartą Dużej Rodziny”, adresowany do naszych mieszkańców. Jego celem jest promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. Do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach naszego programu uprawnia Karta Dużej Rodziny o numerze, którego siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Kolbudy 2204032. Karta z wyłączeniem dzieci do czasu nauki szkolnej ważna jest tylko z dokumentem poświadczającym tożsamość użytkownika. Pytania dotyczące wydawania Karty kierować można pod numer telefonu (58) 691 – 05 – 50.

Do czego, w ramach Programu „KKDR”, uprawniony jest mieszkaniec Gminy Kolbudy?

Zniżki i ulgi oferowane przez Gminę Kolbudy oraz jej jednostki organizacyjne 

  • 50% zniżki od cen za wynajęcie świetlic wiejskich i świetlic w remizach strażackich administrowanych przez Gminę Kolbudy,
  • 50% ulgi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych na liniach: 852, 854, 855, 856, 857 oraz 860,
  • 50% zniżki od cen obowiązujących za wypożyczenie sali w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie, Szkole Podstawowej w Pręgowie,
  • opłatę w wysokości 1 zł + VAT za wypożyczenie sprzętu na przystani w Kolbudach, administrowanej przez Gminę Kolbudy,
  • karta uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży, organizowany przez Urząd Gminy Kolbudy.